De website www.dermatologie.ugent.be is buiten gebruik.
Voor meer informatie over de dienst dermatologie gelieve te navigeren naar:
http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/zorg/patienten/diensten/huidziekten/huidziekten